„Dáváme dětem lepší start do života“
Chci přispět
 • „Všechny naše děti jsou hrdinové, bojovníci, kteří bojují o svůj život. Pomozme jim s tímto nelehkým úkolem.“

  MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,
  Předseda správní rady
 • „Věřím, že činnost nadačního fondu pomůže rodinám s dětmi, které se narodily předčasně nebo se zdravotním omezením. Nejen děti, ale i jejich rodiče potřebují podporu odborných lékařů, psychologů, speciálních pedagogů, ale i podporu veřejně prospěšné společnosti.“

  MUDr. Petr Janec,
  Člen správní rady
 • „Právě ti nejmenší potřebují
  největší pomoc.“

  MUDr. Jan Melichar,
  člen Správní rady

Dovolujeme si oznámit, že Nadační fond DĚTI NA DLANI vstoupil do likvidace a jeho činnost tak byla ukončena.

Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům, díky kterým jsme za dobu fungování Nadačního fondu mohli zkvalitnit zdravotnickou péči o novorozené děti ve státních porodnických zařízeních.

Po ukončení likvidace budou veškeré prostředky na transparentním účtu poukázány v souladu se STATUTEM nadačního fondu jiné nevládní organizaci, která má obdobné cíle jako nadační fond.