Na Vaše otázky o Nadačním fondu DĚTI NA DLANI naleznete odpověďI níže na této stránce, či v naší informační brožurce zde.

1. Proč Děti na dlani?

​Není výjimkou, že se rodí dítě o váze 700g, které je tak maličké, že jej dáte do dlaně.

2. Proč podporovat právě téma nezralých novorozenců?

Každá koruna vložená do péče o novorozence se vrací mnohonásobně v jeho zdravém vývoji. ​V České republice máme zhruba 90 novorozeneckých oddělení, která pečují o novorozence zdravé, ale i o ty nedonošené, v kritickém stavu. Obě skupiny novorozenců vyžadují tu nejkvalitnější péči v podobě moderního zdravotnického zařízení, či zkušeného ošetřujícího personálu. Často i oživovací přístroj za zhruba 50 000,- Kč je problémem. Finanční pomoc novorozeneckým oddělením tak doslova zachraňuje životy našich dětí.

3. Jak můžu přispět nadačnímu fondu?

Nejjednodušší cesta k zaslání finančního daru nadačnímu fondu je poskytnutí Vámi určené výše daru na bankovní účet nadačního fondu 107-7063750257/0100. Nadační fond DĚTI NA DLANI funguje na principu neziskovosti, tzn. že také dodavatelé služeb nadačnímu fondu poskytují své služby zdarma, abychom mohli maximum peněz předat novorozencům. Proto přivítáme i podporu formou spolupráce na fungování nadačního fondu, jako je například poskytnutí reklamního prostoru, tisk letáků, pronájem prostor apod. Vítáme také všechny, kteří se chtějí dobrovolně podílet na činnosti nadačního fondu, a pomáhat tak předčasně narozeným dětem s jejich nelehkým startem do života.

4. Co z mé podpory dostane nadační fond?

Z příspěvků poskytnutých dárci nadačnímu fondu je minimálně 95 % z jejich výše využito na podporu zdravotnické péče o novorozence. Všichni, kdo se podílejí na fungování nadačního fondu pracují ve prospěch nadačního fondu zadarmo a i provozní náklady jsou jimi hrazeny. 5 % je rezervou nadačního fondu na povinné výdaje, které ovlivnit nelze. Všechny finance putují přes transparentní účet - díky tomu můžete sledovat, jak nadační fond hospodaří s Vašimi penězi.

5. Budou mé peníze využity smysluplně?

Rozhodující slovo o využití získaných finančních prostředků mají ti nejlepší odborníci z oboru neonatologie - ti tvoří nadpoloviční většinu členů správní rady. Dalšími členy, kteří rozhodují o využití získaných financí, jsou odborníci v oblasti ekonomie a marketingu, kteří zajistí, že prostředky budou využity efektivně.

6. Můžu si ověřit, jak byly využity mé peníze?​

Ověřit použití darovaných financí lze na transparentním účtu Nadačního fondu DĚTI NA DLANI, kde můžete sledovat každou finanční transakci provedenou nadačním fondem. Na těchto webových stránkách se také dozvíte o všech podpořených aktivitách.

7. Lze si dar odečíst z daní?

Ano, máte nárok na odečet darů z výše své daně z příjmů jako fyzická osoba (zaměstnanci i OSVČ) i jako právnická osoba. Rádi Vám pro tyto účely vystavíme potvrzení poté, co je předmětná částka s Vaším jménem poukázána na náš učet 107-7063750257/0100 a současně poté, co nám pošlete na email info@detinadlani.cz předvyplněný formulář Potvrzení o poskytnutí daru nadačnímu fondu