Darovaný přístroj pomáhá rozdýchat novorozence v Novém Jičíně

17. 12. 2019

Odkaz na reportáž z Nového Jičína:

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000018456/darovany-pristroj-pomaha-rozdychat-novorozence?fbclid=IwAR2a-Cth7HRGvugO7l8v6xLUBnbpA3slE5QafwBkUkHZ8g136fj20ChPxwI

Nový resuscitátor vdechne život novorozencům v Nemocnici Nový Jičín

17. 12. 2019

Plynulý dech v prvních vteřinách života novorozenců pomáhá udržet a stabilizovat nový resuscitátor od Nadace Děti na dlani, který obdrželo Dětské oddělení Nemocnice Nový Jičín, člen skupiny AGEL. Nový přístroj v hodnotě 75 tisíc korun slouží k lepší poporodní adaptaci novorozenců a v novojičínské nemocnici pomůže s dechem až stovce dětí ročně.

Porucha poporodní adaptace se v Česku vyskytuje u 5 – 10 % novorozenců a resuscitaci vyžaduje asi 1% donošených dětí s porodní hmotností nad 2500 gramů. „Důvodem ztížené poporodní adaptace mohou být dlouhý nebo komplikovaný porod, během kterého nemá již dítě dostatek kyslíku, předčasný porod, vrozená infekce novorozence, vývojové vady, vdechnutí plodové vody nebo nadměrné krvácení matky během porodu,“ vyjmenováváMUDr. Andrea Kudělková, primářka dětského oddělení Nemocnice Nový Jičín.

Resuscitační přístroj Lullaby Resus Plus od firmy GE Healthcare dokáže nedýchajícímu novorozenci přesně a spolehlivě naplnit plíce kyslíkem. „Resuscitátor aplikuje novorozenci umělé vdechy s přesně definovaným tlakem podávaného vzduchu a pokud je potřeba, tak i s přesně definovaným množstvím kyslíku navíc. Usnadní tak celý průběh podpory novorozence a lékař či sestry se mohou více pozornosti věnovat dítěti než vybavení. Velmi si daru od Nadace Děti na dlani vážíme, protože je pro nás důležitým milníkem v poskytování poporodní péče,“ popisuje MUDr. Andrea Kudělková s tím, že přístroj je první svého druhu na oddělení.

Dosud lékaři a zdravotníci poskytovali poporodní podporu dýchání ambuvakem. „V takovém případě záleželo na zdravotnickém personálu a jeho zkušenostech, jakým způsobem a tlakem novorozence prodýchává. Nový přístroj na rozdíl od ambuvaku navíc umožňuje nepřetržité podání pozitivního tlaku do plic, který je nutný k udržení novorozeneckých plic v rozepjatém stavu za daných okolností,“ pochvaluje si MUDr. Andrea Kudělkováa dodává, že případná masáž srdce při komplexní resuscitaci je nadále prováděna standardním způsobem přímo personálem, tedy „ručně“.

Novorozenecký resuscitátor splní svou funkci bezprostředně po porodu. Pravidelný dech je však potřeba hlídat až do jednoho roku věku dítěte, kdy se objevuje Syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS). Dech novorozenců a kojenců na dětském oddělení tak střeží osm nových monitorů dechu, které Nemocnice Nový Jičín nedávno získala darem. Díky tomuto vybavení je dech našich nejmenších v bezpečí.

https://www.facebook.com/detinadlani/photos/a.490767281065030/1654891067985973/?type=3&theater

Úžasná zpráva pro Nemocnici Kyjov! Nový resuscitátor na dětské oddělení byl právě předán!

11. 2. 2017

Novorozence v Nemocnici Kyjov pohlídá nový resuscitátor

Kyjovská nemocnice neustále zvyšuje komfort a kvalitu poskytované péče. Nově například disponuje speciálním resuscitačním přístrojem, který může zachránit život čerstvě narozeným miminkům, trpícím poporodními komplikacemi s dýcháním.

Resuscitační přístroj podporuje dýchání u nedostatečně dýchajícího novorozence. Je také využíván k vyvolání dechu u nedýchajícího miminka. Výrazně tak snižuje riziko možných trvalých následků. Mezi ty nejzávažnější se řadí poškození mozku. Přístroj je přenosný - lékaři ho tak mohou využít přímo na porodním sále, na novorozeneckém oddělení, nebo třeba jednotce intenzivní péče. „Dosud jsme k resuscitaci používali klasický Ambuvak, tedy takový ten typický vak s maskou. Nový přístroj ale umožňuje například přesnější dávkování vzduchu do plic miminka," pochvaluje si novou akvizici primář dětského oddělení Nemocnice Kyjov, Milan Tauš. Ten zároveň věří, že nový resuscitátor bude využíván co nejméně: "Problémy s dýcháním u novorozenců naštěstí nejsou příliš časté, ale dovedou být velmi dramatické. Na tisíc porodů připadá zhruba desítka miminek, u kterých se takové komplikace vyskytnou," dodává Tauš.

Přístroj v hodnotě pětasedmdesáti tisíc korun nemocnice získala od nadačního fondu Děti na dlani. Ten je oficiálním fondem České neonatologické společnosti a pomáhá zlepšovat zdravotnickou péči o předčasně narozené děti. Kyjov je už šestou a současně poslední nemocnicí v Česku, kterou fond resuscitačním přístrojem obdaroval: "Přihlášených zájemců je více, ale vzhledem k tomu, že už existují evropské dotační prostředky, které pomáhají rozvoji technologií v porodnictví, rozhodli jsme se po letech změnit směr našeho snažení. V budoucnu se zaměříme na budování mléčné banky pro předčasně narozené děti," vysvětluje spoluzakladatel fondu Dušan Fibingr.

Počty dětí narozených v kyjovské nemocnici meziročně stoupají. Vloni na tamním gynekologicko-porodnickém oddělení přišlo na svět 1086 dětí (546 chlapců a 540 holčiček), což je o 13 víc než před dvěma lety a o 76 více než v roce 2014. Důvodem rostoucích čísel je mimo jiné dobré jméno kyjovské porodnice, kterou stále častěji využívají nejen těhotné ženy z okolních okresů, ale dokonce i ze Slovenska.

Mgr. Filip Zdražil tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov Mob.: +420 778 734 797 f.zdrazil@mukyjov.cz

Děkujeme za finanční dar společnosti Artin, spol. s.r.o.

24. 1. 2017

Děkujeme společnosti Artin, spol. s.r.o. za štědrý finanční dar v hodnotě 28.000,- Kč!!! Finanční prostředky budou opět využity na zakoupení resuscitačního přístroje do některého z dětských oddělení v českých porodnicích. www.artin.cz

Shrnutí uplynulého roku

1. 8. 2016

Podívejte se na to, co se nadačnímu fondu povedlo v uplynulém roce a jak byl úspěšný. /data/upload/file/dokumenty/VYROCNI_ZPRAVA_2015.pdf

Novorozence v břeclavské nemocnici pohlídá nový pomocník

26. 8. 2015

V Příbrami pomáhá nový resuscitátor

18. 8. 2015

ON PŘÍBRAM: DÍKY DĚTEM NA DLANI ZDE POMÁHÁ NOVÝ RESUSCITÁTOR

Publikováno v 13 Srpen 2015 od admin

Od srpna 2015 patří do přístrojového vybavení porodního komplexu příbramské nemocnice nový moderní resuscitátor pro čerstvě narozená miminka, která mají poporodní komplikace s dýcháním. Přístroj daroval příbramské nemocnici Nadační fond Děti na dlani v rámci svého projektu „První nádech do života“.

DownloadedFile-5

Resuscitační přístroj v hodnotě 75 tisíc korun je určen k podpoře dechové činnosti u obtížně dýchajícího novorozence či k iniciaci dechu u nedýchajícího novorozence s možností přesného dávkování kyslíku (oxygenoterapie) v rozsahu fyziologických tlakových parametrů.

Tím se výrazně sníží riziko možných trvalých následků po porodu v případě, kdy má novorozenec problémy s dýcháním. Nejzávažnější bývají postižení mozku, který je nejnáročnějším orgánem na přísun živin v lidském těle.

„Přístroj je umístěn na porodním sále a je určen novorozencům, kteří mají poruchu poporodní adaptace ve smyslu malé či žádné dechové aktivity,“ říká primář dětského a novorozeneckého oddělení Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Pavel Marček a pokračuje: „dosud jsme používali v takových případech prodýchávání s pomocí zařízení Ambuvak, nový přístroj nám však nyní umožní přesné nastavení parametrů prodýchávání při řízeném tlaku, tedy přesné podávání objemu vzduchu do plic miminka.“

Příbramská nemocnice proto přivítala možnost získat resuscitační přístroj prostřednictvím donátorského projektu Nadačního fondu Děti na dlani. „Do projektu jsme se přihlásili a splnili jsme všechna požadovaná kritéria. Velmi oceňujeme nadační aktivity a díky této konkrétní dnes můžeme nabídnout našim rodičkám a miminkům zase o stupeň kvalitnější poporodní péči,“ uvádí ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada.

Dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram poskytuje komplexní pediatrickou péči – lůžkovou i ambulantní na celkem 30 lůžkách nemocnice včetně 5 lůžek intenzivní péče. Léčí se zde děti s respiračními chorobami, chorobami zažívacího ústrojí a močového systému, děti se systémovými chorobami, otravami, traumaty a náhlými chirurgickými příhodami. Dětské oddělení rovněž poskytuje ve spolupráci s odděleními chirurgie, ortopedie, urologie a ORL pooperační péči dětem ať již s plánovými výkony nebo operacemi v rámci akutních stavů.

Významnou součástí dětského oddělení je oddělení novorozenecké, kde je péče poskytována systémem roaming-in. Ten zajišťuje trvalou přítomnost matky u fyziologického novorozence.
Novorozenecké oddělení je od roku 2009 nositelem titulu Baby-friendly hospital, který je na celém světě udělován těm nemocnicím, jejichž dětská, resp. novorozenecká oddělení, splní všechna kritéria stanovená WHO a UNICEF pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte.

O Nadačním fondu Děti na dlani:

Screenshot 2015-08-13 15.28.29

Nadační fond DĚTI NA DLANI byl založen předními lékaři v oboru neonatologie a odborníky v oborech ekonomických. V rámci projektu „První nádech do života“ pomáhají zajistit do každé porodnice v České republice moderní resuscitační zařízení, díky kterému nejenže vzroste šance na přežití novorozence, ale mnohonásobně se sníží riziko trvalých zdravotních následků dítěte způsobených přidušením v průběhu porodu.

„Oblastní nemocnice Příbram je jednou z nemocnic, které jsme zajistili díky spolupráci s Nadací dětem moderní resuscitační přístroj v rámci našeho projektu První nádech do života. Díky tomuto přístroji lze novorozené dítě s poporodními komplikacemi šetrně resuscitovat a zajistit nejenom přežití, ale také minimalizovat negativní dopady předčasného porodu na zdraví dítěte. K tomu je kromě zkušených zdravotníků potřeba i kvalitní technické vybavení a dostatek peněz, aby péče nebyla ničím omezována,“ komentuje dar ředitel a spoluzakladatel Nadačního fondu DĚTI NA DLANI, Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.

Zdroj: HOSPITALin http://www.hospitalin.cz/nemocnice/on-pribram-diky-detem-na-dlani-zde-pomaha-novy-resuscitator/

Nový přístroj je k novorozencům přátelský

29. 7. 2015

Při kříšení miminek na novorozeneckém oddělení Slezské nemocnice bude ode dneška pomáhat nový resuscitační přístroj.
Resuscitační přístroj je určen k obnovení dechu novorozence s možností přesného dávkování kyslíku (oxygenoterapie). Sleduje hladinu kyslíku v krvi a zároveň hlídá srdeční akci (pulsní oxymetr).

Nadační fond Děti na dlani, spolupracující s Českou neonatologickou společností, nabídl nemocnicím s porodnicemi moderní resuscitační přístroj za zhruba osmdesát tisíc korun a Slezská nemocnice se o něj přihlásila.

„Jednali jsme rychle a splnili jsme potřebné podmínky, takže jsme ho získali. Tento výkonný, spolehlivý a bezpečný resuscitátor je určený k záchraně životů nově narozených dětí s vážnými poporodními komplikacemi," uvedla lékařka novorozeneckého oddělení Soňa Krejčí. Přístroj bude používán k resuscitaci novorozenců hned na porodním sále a podle potřeby i během jejich pobytu.

Až dosud sloužily zdravotníkům k tomuto účelu samorozpínací vaky, které však v kontejneru neskončí. Budou na oddělení dál používány. Tyto ambuvaky jsou povinnou výbavou každé porodnice, ale resuscitační přístroj nebývá na novorozeneckých odděleních zrovna častý. Slezská nemocnice je jednou z těch, které ho už mají.

Jeho výhodou je, že se v něm tlaky dají nařídit tak, aby byly šetrné k plicím i dýchacím cestám miminek, a potřebný tlak stále udržují. Směšovač plynu navíc udržuje kyslík v potřebné koncentraci.

Česká neonatologická společnost sdružující odborníky na péči o novorozence přivítala vznik nadačního fondu Děti na dlani jako své podpůrné přidružené organizace.

Narození dítěte už ve 23. týdnu těhotenství a s porodní váhou i pod 500 gramů není výjimkou. Jde o to, abychom zajistili těmto dětem nejenom přežití, ale i minimalizaci dopadů předčasného porodu. K tomu je kromě zkušených zdravotníků potřeba i kvalitní technické vybavení a dostatek peněz, aby péče nebyla ničím omezována.

"Nadační fond Děti na dlani poskytuje maximum finančních prostředků ve prospěch péče o novorozence. Nejenom ve dvanácti republikových centrech pro nedonošené děti, ale ve všech státních porodnických zařízeních v Česku" říká ředitel Nadačního fondu DĚTI NA DLANI, Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.
Zdroj: http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/slezska-nemocnice-resuscitacni-pristroj-novorozenci17062015.html

Nově zakoupený resuscitační přístroj předal Slezské nemocnici ředitel Nadačního fondu DĚTI NA DLANI, Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.

Instalace dalšího resuscitátoru !

15. 6. 2015

A máme tu další úspěšnou instalaci resuscitačního přístroje na dětské oddělení v nemocnici Příbram. Ani v této nemocnici neměli moderní resuscitační zařízení, které by zvyšovalo šance novorozence postiženého asfyxií (přidušení) na přežití. Díky Vašim finančním darům jsme mohli přístroj na dané oddělen zakoupit. Pokud se rozhodnete podpořit projekt První nádech do života, zašlete Vámi zvolenou částku na vankovní účet Nadačního fondu DĚTI NA DLANI 107-7063750257/0100.

Děkujeme, že podporujete Nadační fond DĚTI NA DLANI.

Instalujeme první resuscitátor!

15. 6. 2015

Fotografie z instalace nadačním fondem zakupeného resuscitačního přístroje, pořízeního díky vám! Přístroj za cca 75 tisíc korun byl úspěšně nainstalován a zdravotní personál řádně proškolen. Děujeme, že dáváte dětem lepší start do života, tentokrát v Opavě :)

Výroční zpráva 2014

30. 4. 2015

Nadační fond, jakožto nezisková transparentní nestátní organizace vydává každoročně svoji výroční zprávu, jejímž obsahem jsou nejdůležitější informace o samotném nadačním fondu a jeho neziskových aktivitách.

Výroční zprávu za rok 2014 naleznete zde

Darování 150.000,- na zakoupení 2 ks resuscitátorů

27. 4. 2015

Nadačnímu fondu DĚTI NA DLANI bylo vyhověno v žádosti o finanční příspěvek v hodnotě cca 150.000,- Kč na zakoupení resuscitačního přístroje do porodnice v Příbrami a v Opavě !

"Máme velkou radost a gratulujeme oběma oddělením!" vzkazuje příjemcům grantu ředitel Nadačního fondu DĚTI NA DLANI, Ing. Dušan Fibingr, Ph.D. O předání přístrojů Vás budeme informovat na našich webových stránkách a také na FB.

NF DND zaštítil darování zdravotnického vybavení do 4 českých porodnic!

13. 2. 2015

Nadační fond DĚTI NA DLANI úspěšně zaštítil darování zdravotnického vybavení do 4 českých porodnických zařízení na neonatologická oddělení.
Zdravotnické zařízení bylo darováno Fakultní nemocnici Olomouc, Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí a Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Mezi darované vybavení patří vybavení pro psychologické vyšetření, elektronické váhy pro novorozence, měřící desky pro kojence apod.).

Example applications

Chcete se rychle dovědět, kdo jsme a čím se zabýváme? Čtěte!!!

8. 1. 2015

Připravili jsme pro Vás krásnou brožurku, jakožto krátké seznámení s Nadačním fondem DĚTI NA DLANI a jeho projektem První nádech do života.

Zajímá Vás, proč pomáháme shromažďovat finanční prostředky na zakoupení resuscitačních přístrojů do českých porodnic? Jak můžete pomoci? Vše se dočtete ve stručné brožurce Nadačního fondu DĚTI NA DLANI ZDE

Vybráni dva kandidáti pro darování resuscitačního přístroje!

5. 1. 2015

VYBRANÍ ZÁJEMCI O VĚCNÝ DAR – RESUSCITÁTOR LULLABY PLUS

V rámci charitativní činnosti transparentního Nadačního fondu DĚTI NA DLANI, byl přislíben společností Swiss Life Select finanční příspěvek 150.000,- Kč. Peníze jsou určeny na zakoupení dvou kusů resuscitátoru pro novorozence Lullaby Resus Plus. Nadační fond Děti na dlani (www.detinadlani.cz) spolupracuje a podporuje Českou neonatologickou společnost ČLS JEP v celostátním měřítku.

Na základě výše popsaného vyhlásil ředitel nadačního fondu, Ing. Dušan Fibingr, Ph.D. příjem žádostí o účast v projektu. Do programu byly začleněny pouze první dvě dětská oddělení, které zaslaly žádost na email info@detinadlani.cz. Podmínky účasti najdete zde.

Do žádosti byli začleněni:

1) Dětské oddělení, Oblastní Nemocnice Příbram a.s., Prim. MUDr. Pavel Marček, Tel. 318 641 322, 318 641 341, pavel.marcek@onp.cz

2) Dětské oddělení, Slezská nemocnice v Opavě příspěvková organizace, Primářka oddělení MUDr. Dagmar Prejdová 604686943, 553766310, dagmar.prejdova@nemocnice.opava.cz, neonatolog MUDr. Soňa Krejčí 553766950 sona.krejci@nemocnice.opava.cz

Dle španělské studie je limit přežití novorozence mezi 22. a 25 týdnem těhotenství.

17. 12. 2014

Jak se na "limit životaschopnosti" dívá španělská Společnost pro neonatologii? V České republice byla snížena legislativní hranice životaschopnosti na porodní hmotnost 500 g nebo 24. týden těhotenství. Dnes se ale lékařům daří zachraňovat i více nezralá miminka. Dle této španělské studie je limit přežití novorozence mezi 22. do 25 týdny těhotenství.

Předčasně narozených dětí v Česku PŘIBÝVÁ!

18. 11. 2014

Celosvětovému trendu ve zvyšujícím se počtu předčasně narozených dětí se nevyhýbá ani Česká republika, i když se jí daří udržet počet nedonošenců pod evropským a celosvětovým průměrem. Celý článek naleznete zde.

Štědrý nákup - udělejte radost svým blízkým a zároveň přispějte nadačnímu fondu DĚTI NA DLANI!

21. 10. 2014

Začínáte nakupovat vánoční dárky? Víte, že pokud vstoupíte do největších e-shopů přes portál www.stedrynakup.cz a objednáte si Vámi zvolené zboží, přispějete tak finanční částkou nadačnímu fondu, který si sami vyberete? Tak nakupte, udělejte radost svým blízkým a zároveň pomozte těm, co to nejvíce potřebují!

Exkluzivní rozhovor, který Vám opět o něco více přiblíží pohled na neonatologii

9. 10. 2014

Znáte podstatu muzikoterapie v neonatologii? Víte podle čeho se stanovuje hranice životaschopnosti novorozence? Nejen to se dozvíte v exkluzivním rozhovoru s primářem neonatologického oddělení v Olomouci, s MUDr. Lumírem Kantorem zde

Jak se bojuje o život předčasně narozených dětí?

20. 8. 2014

Do řádného data porodu zbývala ještě věčnost, 84 dní. Pavlína Štejnohová porodila svoji holčičku předčasně, ve 28. týdnu těhotenství. Eliščina porodní váha byla extrémní - 655 gramů. Štáb Víkendu televize Nova sledoval poporodní péči o předčasně narozené děti. Reportáž můžete shlédnout zde.

Zakladatel nadačního fondu MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. v České televizi

31. 7. 2014

Jistoty provázejí náš život od narození, kdy je nám jistotou pouhý maminčin hlas, přes dospívání k dospělosti, ve které i zdánlnivě smaozřejmé dodržování slova nám dává jistotu. Odkaz na video zde

Cesta k nejhlubšímu

31. 7. 2014

Je spousta věcí, které člověka z acelá život nezajímají, a tak nemá důvod o nich přemýšlet. Jsou však setkání, která otevírají předtím netušené prostory. Takovou příležitostí pro autora článku, noviináře Davida Hrbka, bylo i setkání s MUDr. Lumírem Kantorem (1962), primářem novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Když mu kladl první otázku, netušil, že se společně doustanou tak hluboko ... Odkaz na stažení článku zde.