Nadační fond DĚTI NA DLANI je:

  • členem Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
  • partnerem České neonatologické společnosti ČLS JEP

Fungujeme na základě 4 principů:

  • NEZISKOVOST ZAČÍNÁ U NÁS SAMOTNÝCH od jiných nadačních fondů se lišíme tím, že 100 % prostředků získaných od dárců je využito pro účely, ke kterým byly získány. Takto efektivní výsledek je dosažen díky tomu, že zakladatelé, členové správní rady i ředitel pracují ve prospěch nadačního fondu zcela zdarma. Dokonce i provozní náklady nadačního fondu jsou hrazeny námi. I my v nadačním fondu jsme tak přispěvateli, nikoliv těmi, kteří z existence nadačního fondu dělají své živobytí. Všechny provozní náklady hradí ředitel nadačního fondu ze svých soukromých prostředků;

  • O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ ROZHODUJÍ ODBORNÍCIabychom dosáhli efektivního využití prostředků, nerozhodujeme o získaných prostředcích sami, ale ponecháváme výběr projektů k podpoře přímo na výběrové komisi, která se skládá výlučně z odborníků z České neonatologické společnosti, sdružující primáře novorozeneckých oddělení všech fakultních nemocnic v ČR;

  • TRVALE ZLEPŠUJEME ŽIVOT DĚTEM podporou pořízení vybavení novorozeneckých oddělení se snažíme dosáhnout maximální kvalitní péče o děti. Jakýkoliv malý nedostatek v péči o tak malé děti může vést k celoživotním zdravotním komplikacím. Proto je důležité dosáhnout maximálně kvalitní péče bez kompromisů;

  • ABSOLUTNÍ TRANSPARENTNOST účelné využití finančních prostředků od dárců je vysvětleno na našich webových stránkách. Aby byla zajištěna absolutní transparentnost využití financí, veškeré platby jsou vedeny na transparentním bankovním účtu nadačního fondu.