Problematika důležitosti podpory zdravotnické péče o novorozence očima zakladatele Nadačního fondu DĚTI NA DLANI,                             MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.

Neonatologie je lékařskou vědou, která se zabývá péčí o novorozence. Těch je v České republice přes sto tisíc za rok. Česká neonatologická společnost ČLS JEP (ČNeoS) je jediným odborným garantem péče o naše nejmenší. Je povinností této společnosti podílet se a určovat směr působení těch, kteří s malými dětmi zacházejí. Stanovovat rámec působení na tyto děti a jejich rodiče. Jistěže to vše při dostatečné volnosti všech zúčastněných. Tato společnost je součástí České lékařské společnosti, nejvyšší autority v oblasti medicínské odbornosti.

Neonatologie je velmi komplexní obor. Od péče o zdravé donošené (zralé) děti, kterých je přirozeně nejvíce po extrémně nemocné a nezralé. Hmotnost, od které se o nezralé děti staráme, sahá až pod 500 gramů porodní hmotnosti a k hranici 23. týdnů těhotenství.  K tomu je potřeba splnění třech základních podmínek. Zkušeného ošetřujícího personálu, přístrojů a dostatečných prostor.  Česká neonatologická společnost se rozhodla úzce spolupracovat s nadačním fondem Děti na dlani. Ten poskytuje podporu všem pracovištím v České republice. Není jen lokálním podporovatelem jedné nebo několika málo pracovišť.

V republice je asi 90 novorozeneckých oddělení. Všechny potřebují vybavení. Často i oživovací přístroj za zhruba sto tisíc je problémem.

Lze beze sporu říci, že každá koruna vložená do péče o novorozence se vrací mnohonásobně v jeho zdravém vývoji. Asi je jen málo tak efektivních lékařských oborů. Přitom je tento obor náročný ekonomicky hlavně v oblasti pořizovacích nákladů, provoz sám je již méně drahý. Ale vstupní investice na jeden inkubátor kompletně vybavený pro intenzivní péči je několikamilionovou investicí. Pro méně intenzivní péči je možno pořídit vybavení v ceně od půl milionu korun. Nelze opominout skutečnost, že ale každá částka nalezne své místo právě u dětí. I nejmenší částka bude využita ve prospěch novorozenců. Akční rádius podpory je plánován od dvanácti špičkových neonatologických center po nejmenší zdravotnické zařízení, kde o novorozence pečují.     

Stejně tak chceme, aby mohl být podpořen kontakt rodičů s dětmi, kontakt s příbuznými a sourozenci dětí. To je moderní trend a přináší mnoho výhod pro podporu citové vazby.

K tomu, aby mohl poskytovat nejvyšší péči o novorozence jakékoliv hmotnosti a nemoci je patřičně vyškolený nutností. Vynikající výsledky české neonatologie jsou srovnatelné jen s těmi nejvyspělejšími státy. To je dáno vysokou kvalitou personálu. Přes nadační fond by chtěla ČNeoS realizovat vzdělávací aktivity, které umožní pečujícím o děti kvalitně poskytovat základní péči, jako je třeba resuscitace.  

Vedení České neonatologické společnosti přivítalo tak úzkou spolupráci mezi ní a nadačním fondem.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,
předseda České neonatologické
společnosti České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně