DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ROZHODLI PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE NEJEN O PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI!

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vám vyjádřil poděkování za přízeň našemu Nadačnímu fondu DĚTI NA DLANI, kterou jste projevili sponzorováním a podpořili tím zkvalitnění zdravotnické péče o novorozené děti ve státních porodnických zařízeních.

Uvědomujeme si, že bez Vaší pomoci by nebylo možné pořídit drahé zdravotnické vybavení, které na mnoha neonatologických odděleních v České republice chybí a které je jedním ze základních kamenů kvalitní péče o novorozence.  

O tom, do jakých porodnických zařízení poputuje nově pořízené zdravotnické vybavení, Vás budeme informovat na našich webových stránkách www.detinadlani.cz a také na našem FB profilu www.facebook.com/detinadlani.

Budeme velmi rádi, pokud nám přízeň a podporu zachováte i nadále.

                                                                                                                                                                                        ředitel nadačního fondu

                                                                                                                                                                                        Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.

 

Výpis dárců a jejich finančních bezhotovostních nadačních příspěvků naleznete na výpisu z transparentního účtu Nadačního fondu DĚTI NA DLANI