Zřizovateli nadačního fondu DĚTI NA DLANI jsou:

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Předseda Správní rady

„Všechny naše děti jsou hrdinové, bojovníci, kteří bojují o svůj život. Pomozme jim s tímto nelehkým úkolem"

Přední neonatolog, který se ve svých třicetipěti letech stal primářem Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Dále působí jako soudní znalec v oboru neonatologie a je předsedou České neonatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.  Spolu s Ing. Dušanem Fibingrem, Ph.D. založil Nadační fond DĚTI NA DLANI.

 

Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.
Ředitel, místopředseda Správní rady

„Každý den si uvědomuji hodnotu daru mít doma zdravé dítě. Snad má práce pro nadaci udělá co nejvíce rodin stejně šťastných“

V letech 2000 – 2012 působil jako vědeckovýzkumný pracovník na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro oblast ekonomie. Na této univerzitě získal i své akademické tituly.

Od roku 2005 podniká v několika společnostech, přičemž úspěšný prodej některých z nich mu umožňuje věnovat se záležitostem nadačního fondu bez finančních nároků. Kromě osobního přínosu hradí za nadační fond také veškerý provoz kanceláře.