Kontrolním orgánem nadace je revizor, který vykonává působnost dozorčí rady.

 

Ing. Pavla Kvapilová

Vědeckovýzkumný pracovník Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity Brno

Daňová poradkyně ev. č. 0985 a auditorka ev. č. 1483.