Název   Nadační fond DĚTI NA DLANI
Sídlo   Cejl 494/25, 602 00 Brno
IČO   024 46 782
Email   info@detinadlani.cz
Tel.   +420 511 188 824
Kontaktní osoby      Ing. Dušan Fibingr, Ph.D. (tel.  775 566 230)     
    

 

 

 

 

   

 

Číslo bankovní účtu nadačního fondu v Komerční bance:
Transparentní účet číslo 107-7063750257/0100

 

Zapsán v Nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu N, vložce číslo 483.

Právnická osoba nestátního a neziskového charakteru dle Zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech

 

Ředitel 
Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.
fibingr@detinadlani.cz
telefon: 775 566 230

Předseda správní rady
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
lumir.kantor@fnol.cz
telefon: 602 784 668

 

Nadační fond je:
• členem Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
• partnerem České neonatologické společnosti ČLS JEP

 

Jak se k nám dostanete?

1. Autem ze všech směrů příjezdu do Brna s výjimkou příjezdu od severu

Při příjezdu do Brna po silnici R52 (ze směru Pohořelice, Mikulov) jeďte rovně po ulici Heršpická a následujte značení na centrum a směřujte se na ulici Dornych. Při pokračování po ulici Dornych minete na levé straně obchodní dům Vaňkovka. Dále pokračujte rovně po ulici Koliště. Na první světelné křižovatce odbočte vpravo, na ulici Cejl. Sídlo nadačního fondu najdete zhruba po 300 metrech po levé straně (žlutočervený čtyřpatrový dům s průjezdem do vnitřního traktu, kde se nachází parkoviště). Pro otevření závory zazvoňte (klapka 18). Naše kancelář se nachází ve 4. patře.

2. Autem s příjezdem od Svitav

Při příjezdu do Brna po ulici R43 se směřujte na ulici Sportovní a dále na ulici Příkop, Bratislavská a Koliště. Z ulice Koliště odbočte na světelné křižovatce doleva, na ulici Cejl. Sídlo nadačního fondu najdete zhruba po 300 metrech po levé straně (žlutočervený čtyřpatrový dům s průjezdem do vnitřního traktu, kde se nachází parkoviště). Pro otevření závory zazvoňte (klapka 18). Naše kancelář se nachází ve 4. patře.

3. Brněnskou MHD

Jeďte tramvají číslo 2, 4 nebo 11 na zastávku Körnerova.  Sídlo nadačního fondu najdete zhruba po 100 metrech při cestě směrem k centru.